Yönetim Sistemleri Kurulumu:
Yönetim sistemleri danışmanlık hizmetleri, entegre olarak verilebileceği gibi, ayrı ayrı da gerçekleştirilebilir.
Sistemlerin kurulumu aşamasında, firmanın büyüklüğüne, proseslerine ve yapısına uygun olması, temel prensibimizdir. Sistemler, danışmanlık hizmeti sona erdiğinde de, kuruluşun kendi başına sürdürebileceği yapıda oluşturulmaktadır.

  • Çevre mevzuatına uygunluk denetimleri,
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluk denetimleri,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi denetimleri,
  • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince,  ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren tüm kuruluşlar Şubat ayı sonuna dek yönetmeliğin Ek 5’inde yer alan Piyasaya Süren Bildirim Formunu atikambalaj.cevre.gov.tr adresinden doldurarak formun bir çıktısını İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilmelidir.

Ambalaj / Atıkları

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Şubat ayı sonuna dek Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne göndermeyi unutmayın!

Önemli / Duyuru
Scroll to top